~ Getaltrio ~

Begin een nieuw spel
Moeilijkheid:
2x2, getallen t/m 10
2x2, getallen t/m 20
3x2, getallen t/m 20
3x3, getallen t/m 40 (moeilijk)
4x3, getallen t/m 70 (heel moeilijk)
4x4, getallen t/m 99 (heel moeilijk)
Starten

Extra uitleg:
De bedoeling van het spel is om drie getallen bij elkaar te zoeken die samen een optelsom vormen. Bijvoorbeeld de getallen 3, 5 en 2, vormen samen de optelsom: 2+3=5. Er is voor gezorgd dat er altijd precies één optelsom in het setje aanwezig is.
Aan het eind verschijnt een overzicht met alle vragen en alle antwoorden en de tijd die aan elke vraag is besteed.


info@helderebron.net